Improlingua – učte se jazyky jinak!

Improlingua, aneb ke znalosti cizího jazyka vesele a hravě – tak se jmenuje projekt, který umožnil vznik unikátního nástroje zaměřeného na aktivní zapojení prvků improvizace do výuky cizích jazyků. Pro pedagogy byla připravena ucelená metodická podpora, která zahrnuje pracovní listy, praktické videoukázky či webináře. Vše bude dostupné od poloviny března zdarma na těchto webových stránkách.

Metoda Improlingua přináší svěží vzduch do výuky každého pedagoga, který má zájem oživit své hodiny a ukázat žákům nové a interaktivní cesty k rozvíjení jazykových dovedností. Spočívá v aktivním využívání improvizačních technik, které nutí žáky reagovat tady a teď, což přináší řadu pozitivních dopadů. U žáků odbourává obavy z komunikace (a to nejen v cizím jazyce), přirozeně rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí kreativitu. Do jednotlivých cvičení je často zapojené celé tělo, dochází tedy k multisenzorickému učení. Současně využívá humor – při realizaci vzniká přirozeně řada vtipných situací, které uvolňují atmosféru ve třídě a zlepšují její klima. Žáci tak získají nástroj, který je učí odbourávat obavy nejen z nedostatečné slovní zásoby a gramatických chyb, ale i z vystupování před kolektivem. Díky jasným a jednoduchým pravidlům představuje bezpečné prostředí, ve kterém mohou žáci rozvíjet své jazykové dovednosti bez obav z chyb. Obrovským přínosem je, že si tyto dovednosti osvojují přirozeně, aniž by si toho byli nějak výrazně vědomi.

Metoda Improlingua není zábavná jen pro žáky, baví i pedagogy. A především nabourává zaběhlé stereotypy. Nudí Vás stále stejná cvičení z učebnice, stejné vysvětlování a stejné chyby? Pak Vám nabízíme inspiraci – vytvořená metodika představuje 36 různých cvičení, které může pedagog realizovat v nepřeberném množství variant tak, aby odpovídaly probírané látce. Z žáků se současně stávají spolutvůrci lekce, což napomáhá udržení pozornosti i zájmu o výuku.

Nástroj je vhodný pro výuku cizích jazyků na základních i středních školách. Celkový koncept je velmi dobře promyšlený a umožňuje pedagogům rychlou přípravu na hodinu. K tomu slouží přehledné pracovní listy s popisem jednotlivých cvičení, či on-line webináře, ve kterých jsou praktické informace doplněny krátkými výstižnými videoukázkami. Všechny materiály vznikly díky finanční podpoře z projektu Erasmus+. Na jejich tvorbě se podíleli pracovníci Divadla improvizace ODVAZ ve spolupráci s partnery ze Slovenska (Súkromná základná umelecká škola Miletičova, Bratislava) a Polska (Fundacja Interstellar, Wroclaw). Jedná se o odborné pracovníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti jak ze vzdělávání, tak s aplikací improvizačních technik do běžné výuky. V projektu nechybělo ani ověření nástrojů v praxi. A není asi lepší hodnocení než zpětná vazba přímo od žáků. Za všechny uvádíme jednu, která shrnuje vše podstatné: “Přestal jsem se bát hodin AJ, a hlavně jsem se přestal bát projevovat. Více jsme začali spolu komunikovat a celkově nás to sblížilo. Bylo to příjemnější než normální výuka.”

A co říci na závěr? Metoda Improlingua nenahrazuje klasickou výuku. Ta stále zůstává nepostradatelnou součástí při osvojení cizího jazyka. Rozšiřuje ovšem výuku o netradiční nástroje, které nabízí možnost hrát si nejen s jazykem, ale i s energií žáků. A umožňuje tak učit se a vyučovat jazyk v duchu Komenského “Škola hrou”, tedy s radostí.

Zdroj: improlingua.com Foto: pixabay.com

Napsat komentář

YouTube player