Jak znovu motivovat školáky?

Před rokem se poprvé uzavřely školy a většina studentů musela následně přejít na dálkovou výuku. Podle odborníků je cítit, že na obou stranách virtuální třídy dochází motivace a vyhlídky na návrat k normálnímu režimu jsou stále nejisté. Podle Martiny Přenosilové, zakladatelky a současné ředitelky pražské mateřské a základní školy Beehive, je potřeba zaměřit energii na to, jak ze současné situace co nejvíce vytěžit. Začít je potřeba motivací dětí i učitelů, jejich duševní hygienou a obrovskou dávkou podpory.

Právě proto, že rozhodnutí vlády ohledně návratu dětí do škol nemáme možnost ovlivnit, by školy, děti i rodiče měli zaměřit svou energii na to, jak limity online výuky proměnit ve výhodu. S frustrací a ztrátou motivace se totiž potýká většina učitelů a žáků. Přitom se online výuka dá využít k posílení samostatnosti, flexibility a zodpovědnosti dětí, což potvrzuje také Maritne Přenosilová z Beehive. “Od začátku druhého pololetí jsme se zaměřili na akademické znalosti, pomocí individuálních konzultací se nám podařilo provést látkou všechny žáky a znalosti jsme otestovali. Také se opět více věnujeme aktivitám na podporu motivace k učení, ve třídách probíhají různé online aktivity jako například divadla, velikonoční představení, přednášky, setkání se zajímavými lidmi. Využíváme i metodu: děti učí děti a samy vedou hodiny,” vysvětluje Přenosilová.

Osobní přístup a individuální hodnocení

Individuální přístup je v online třídě ještě důležitější než v té reálné. Děti ztrácejí osobní kontakt a mohou si připadat trochu ztracené. Zapojení webkamery pomáhá alespoň částečně kompenzovat chybějící sociální vazby. Důležité je také individuální hodnocení. Dálková výuka může v některých případech umocnit rozdíly ve výkonu žáků, a proto je potřeba o to více oceňovat individuální snahu a proaktivitu spíše než srovnávat výkon studentů mezi sebou.

Pro dlouhodobé udržení motivace je také důležité, aby dítě rozumělo tomu, proč se vlastně učí, k čemu mu vzdělání jednou bude. „Pomáhá, když si učitelé s dětmi povídají o využití získaných znalostí a dovedností v reálném životě, když děti chápou, že se neučí jen pro učení samotné. V tom mohou pomoci i rodiče, kteří by si s dětmi měli povídat o vlastním vzdělání, jak ho využívají ve svém profesním i běžném životě. Dobrým příkladem, který se snadno vysvětluje, jsou cizí jazyky,” říká zakladatelka školy, která se zaměřuje na bilingvní vzdělání od útlého věku dětí.

Pomůžou hry i moderní technologie

Vhodnou cestou je podle jejích zkušeností také využít aktivity, pro které se děti snadno nadchnou, a najít cestu, jak do nich zakomponovat učivo. Může to být sport, hry, nebo třeba moderní technologie. “V Beehive jsme ve výuce vždy podporovali využívání digitálních technologií, online her a aplikací, ke kterým má dnešní generace dětí přirozeně blízko. Hodně se například mluví o tom, že děti by neměly u počítačů trávit tolik času, že výuka by měla být vedena více asynchronně a offline. Nikdo ale nemluví o tom, že děti u počítačů a mobilů zůstanou i tak, jen čas výuky a povídání si se spolužáky a učiteli vymění za online hry, YouTube a sociální sítě,” namítá ředitelka školy.

Beehive International School dlouhodobě propaguje myšlenku hybridního vzdělávání, tedy kombinace prezenční a dálkové výuky. Například proto, že rodiče žáků často cestují, řešením ale může být i pro dlouhodobě nemocné žáky. “Mojí vizí bylo, že do pěti let budou děti chodit do školy maximálně 4 dny v týdnu, a že si žáci budou moci sami volit mezi online hodinou a osobní přítomností. Teď to ale není o volbě, navíc musí sdílet domácnost se zbytkem rodiny na home office, nemohou se věnovat některým svým zájmům a chybí prakticky jakákoliv socializace. Pro některé děti může být dlouhodobá distanční výuka rizikovým faktorem. Všem by prospělo, kdyby mohli do školy alespoň na jeden dva dny v týdnu,” dodává.

Zdroj: tisková zpráva Beehive International School Foto: pixabay.com

Jak se Vám líbil tento článek?

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Celkem hlasů: 0

Zatím nikdo nehodnotil.

Napsat komentář