Linka bezpečí a rok 2022

Psychické potíže, rodinné vztahy, tělesné a psychické týrání, partnerské a vrstevnické vztahy, šikana – to jsou témata, která odborníci Linky bezpečí řešili během roku 2022 nejčastěji. Konkrétně se jednalo o myšlenky, tendence a sebevražedné pokusy, sebepoškozování, deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy a další psychické potíže. Objevovaly se i dotazy týkající se šikany ve škole nebo domácího násilí.

“V roce 2022 jsme odbavili přes 90 000 kontaktů. Ve srovnání s předešlými roky děti řešily obsahově náročnější témata, nejčastěji z oblasti psychických potíží. U tematiky sebevražd jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9 %, u sebepoškozování o 3 %. V kontextu těchto témat je potřeba věnovat dětem více času, proto se prodloužila průměrná délka hovoru a četnost hovorů delších než 30 minut. O 11% vzrostl počet intervencí, tj. situací, kdy v zájmu klienta kontaktujeme další instituce,” uvedla Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.

Psychické potíže jsou poslední čtyři roky na Lince bezpečí nejčetnějším tématem, které děti a mladiství probírají. V roce 2022 byl meziroční nárůst o 2 %. Klienti dále řešili potíže v rodinné komunikaci a vztazích s vrstevníky. Ve srovnání s rokem 2021 byl nárůst např. i u tématu šikany ve škole (o 14 %), poruch příjmů potravy (o 3 %) či domácího násilí (o 10 %). Naopak oproti roku 2021 klienti méně často řešili např. kyberšikanu či obtěžování cizí osobou v online prostředí. Stále roste zájem klientů o online komunikaci (chat a e-mailové poradenství). V roce 2022 odborníci zodpověděli 4079 dotazů, což je o 14 % více než v roce 2021. Jedná se o historicky nejvíce ročně odbavených klientů v E-mailové poradně Linky bezpečí.

“Na Lince bezpečí klademe velký důraz na prevenci, která vede k psychické odolnosti dětí a dospívajících a podpoře zvládnutí krizí vlastními prostředky. V roce 2022 se nám podařilo v rámci projektu Linka bezpečí ve vaší třídě proškolit přes 6 a půl tisíce dětí. V roce 2023 chceme pokračovat v tomto rostoucím trendu a navázat na spolupráci se sportovními kluby, které naše služby také začaly využívat. Podcast Na tenké Lince má již přes 90 000 přehrání na platformách pro podcasty a YouTube a zároveň získal ocenění od Fóra dárců. V blogu i nadále přinášíme aktuální témata týkající se výchovy, psychických potíží dětí a dospělých a další témata, se kterými se na Lince bezpečí setkáváme,” uvedla Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

Děti a mladiství obracející se na Linku bezpečí, ale i rodiče hledající radu na Rodičovské lince, mají možnost využít služby nového webu www.linkabezpeci.cz a www.rodicovskalinka.cz. Zároveň Linka bezpečí rozšiřuje služby v oblasti prevence a edukace. Děti a mladiství mají možnost najít pomoc i na webu prostřednictvím chatu, emailové poradny nebo informační poradny obsahující informace dle nejčastějších problémů, s kterými se klienti na Linku obracejí. Velkým přínosem jsou také videa, která mají edukovat o psychických potížích a způsobu, jak s nimi zacházet. V tuto chvíli mají přes 116 640 přehrání.

Růst psychických potíží u dětí potvrzují i samotní rodiče, kteří se obracejí na Rodičovskou linku. Ta v roce 2022 přijala 2668 kontaktů. „Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly na Rodičovské lince kontakty o 13 %. V tomto roce jsme zaznamenali u tematiky psychických obtíží meziroční nárůst o 37 %. Rodiče s námi u svých dětí a dospívajících nejčastěji řešili téma sebepoškozování, úzkostí, depresí a myšlenek na sebevraždu. U sebepoškozování zaznamenáváme nárůst téměř o 100 % a u sebevražd o 50 %. Navýšilo se i téma školních obtíží u dětí, o 9 %. Téma šikany ve třídě oproti minulému roku vzrostlo o 51 %. Standardně se navýšilo téma rodinných vztahů o 18 %. Nejčastěji se na nás obrací klienti v souvislosti s rozpadem a rozvodem v rodině, problémy v rodinné komunikaci či výchovou u dětí. Mají také potřebu řešit problémy spojené s porozvodovým uspořádáním péče o dítě,” uvedla Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Linka bezpečí je neziskovou organizací a z hlediska financování by její provoz nebyl možný bez dotací MPSV a MVČR a podpory široké škály dárců a generálních partnerů. V posledních letech Linku bezpečí významně podporují města, obce a městysy. Velmi významné je i zapojení individuálních dárců, kteří se rozhodli pomáhat dětem.

“Rok 2022 do jisté míry poznamenala válka na Ukrajině, energetická krize a další náročné celospolečenské události. Pochopitelně to vše ovlivnilo finanční možnosti donorů. Někteří směřovali svou pomoc přímo na Ukrajinu, jiní své prostředky rozdělili do více projektů nebo ve vyšší míře podporovali své zaměstnance. Jsem velmi ráda, že mohu poděkovat všem, kteří pomohli Lince bezpečí finančně ustát nelehkou situaci, aby mohla pomáhat dětem, věnovat potřebnou péči zaměstnancům a myslet také na rozvoj preventivních programů pro děti,” dodala Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

Zdroj: Mgr. Regina Jandová – Linka bezpečí Foto: pixabay.com

Napsat komentář

YouTube player