Výměnná reklama

VÝMĚNNÁ REKLAMA VAŠEHO WEBU S NAŠÍM ZDARMA!

Rádi budeme propagovat Váš projekt, pokud nám pomůžete stejným způsobem a budete splňovat podmínky pro výměnu (viz část “Podmínky spolupráce” níže). 

JAK TO FUNGUJE?

Jednoduše! Vzájemně si vyměníme bannery o stejné velikosti a umístíme je na srovnatelných pozicích! 

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE:

Nepropagujeme stránky:

1) se sexuálním obsahem

2) s politickým obsahem nebo propagací

3) zobrazující nebo podněcující k násilí

4) dlouhodobě neaktualizované

Průměrná týdenní návštěvnost Vašeho webu by neměla být nižší než 200 návštěvníků

Banner by měl být ve srovnatelných rozměrech a v odpovídající kvalitě

Bannery by měly být na přibližně stejných pozicích

UMÍSTĚNÍ BANNERU:

Zobrazované pozice Vašeho banneru můžeme cílit na konkrétní rubriku a články podle individuální domluvy (např. na hry, kulturu, kvízy apod.), nebo je možné banner nechat viditelný napříč celým webem.

DÉLKA ZOBRAZOVÁNÍ:

Minimální doba pro výměnu a zobrazování jakéhokoliv typu banneru je 1 měsíc. Maximální doba je neomezená a závislá na individuální domluvě. Zobrazování může být ukončeno, pokud přestane být splněna některá z podmínek uvedených výše. 

ČETNOST ZOBRAZOVÁNÍ:

Bannery mohou být na svých pozicích střídány v pravidelném či náhodném pořadí s jinými výměnnými kampaněmi, nebo mohou být v různých variacích, není-li dohodnuto jinak. Váš banner se u nás ale vždy zobrazí několikrát denně. 

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME VÝMĚNU PRO TYTO POZICE:

1) HEADER – ZÁHLAVÍ WEBU

2) POZICE UVNITŘ TITULNÍ STRANY – VĚTŠÍ:

 

3) POZICE UVNITŘ TITULNÍ STRANY – MENŠÍ:

4) NA ZAČÁTKU ČLÁNKU:

5) NA KONCI ČLÁNKU:

– Rozměr banneru 1241×213 –

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VYPLŇTE: