POVÍDKA: Kterak se Brutan s Torturem utkal

Jak už víme, svět není pouhý kolotoč, do práce, domů a spát. Na světě nás čekají mnohé další překážky, které jsou způsobeny lidskou malicherností, sebestředností, domýšlivostí, atakdál.

I doslechl se Brutan Mocný, velitel vojska Krutona Neúprosného, že jakýsi hejsek ze záhumenku, jenž Tortur říkat nechá si, že je mnohem zběsilejší a nezdolnější, než Brutan s Krutonem dohromady. To nedalo se odestát bez rázného jednání. Urážka hlavy státu a jeho pravé ruky, slavného vojevůdce, zasloužila si rázné potrestání přespolního ničemy.

Jal se tedy Brutan jednat bez prodlení. Šlo přece o čest jeho i panovníkovu.

I osedlal Brutan svůj legendární Samochod a vydal se vyříkat si účet s drzým holomkem. Jel cestou, necestou, Samochod neznal mezí, ni děr, tak byl dokonalý, a brzy stál již za hranicemi Krutonova panství. Obejdu na hraničním přechodu odbyl glejtem od samotného Krutona a pokračoval nekompromisně za svým cílem, ponížit mizeru a povyprávět mu o jeho právech a svobodách. Že byl pevně rozhodnut, moc mu jich nedopřát, je vnímavému čtenáři jasné jak sluníčko. Sedmitečné.

I brázdil Brutan cizáckou krajinou a ptal se tamních usedlíků na toho darebného červa, jenž tak neomaleně zneuctil slávu a proslulost jeho i Krutonovu. Vstávaly všem těm bídákům vlasy na hlavě, i těm holohlavým, jakmile Brutan jméno Tortur jen vyslovil. Zbabělci, pomyslel si Brutan a pokračoval v putování za mrzkým lotrem.

Samochod neochvějně cválal přes hory i lesy, a konečně byl Brutan u cíle. Torturovo sídlo představovala menší soukromá mučírna, kde týral. Sám sebe. Prý se i na skřipec dokázal natáhnout sám. A do železné panny prý chodil odpočívat. Jako postel na spaní používal pochopitelně rakev. Na procházku chodil podle místních pouze ve španělských botách a místo palčáků v zimě používal palečnice.

Inu, proti gustu, žádný dišputát.

Seskočil Brutan se hřbetu Samochodu a rázoval si to ke dveřím špeluňky toho floutka. Hlučně zabušil, a založiv si ruce na prsou, čekal, až mu ten necuda přijde otevřít.

‘Povidám, vylez, mizero!!’ Brutan odmítal mrhat časem.

Zpoza dveří ozvaly se těžké kroky, cvakla závora a dveře počaly se s infernálním skřípěním otevírat. Brutana propíchla očima postava urostlého chlapíka, který si s ním velikostí nikterak nezadal.

‘Poznáváš mě, lumpe??’ spustil Brutan na pozdrav.

‘Neměl jsem tu čest,’ pravil Tortur ledově.

‘Ale budeš mít, sakra budeš mít!! Jsem Brutan Mocný, jehož a jeho pána dovolil sis hrubě urazit. Už teď začni proklínat den, kdy tě tvá smilnící matka vytlačila z lůna na tento svět!!’

Tortur se neomaleně ušklíbl. ‘Tak ty jsi ten Krutonův poskok. Ano. Budeme si muset popovídat. Tvůj králíček zůstal doma?? Jaká škoda. Moh’ jsem mít víc zábavy.’

Brutanovi se zatmělo před očima. Čekal leccos, ale že se mu Pohůnek z hornej dolnej bude takhle vysmívat přímo do obličeje, to si dovolil úplně nejvíc.

‘Ukaž mi tu svoji mučírničku, zbabělče. Předvedou ti, jak se to nádobíčko používá!!’

Brutan odhodil Tortura stranou a rázoval dovnitř. Před Torturovým sídlem se roztřeseně začal shlukovat dav občánků. Tohle byla situace, se kterou nikdo nepočítal. Tortur na ně výhružně zavrčel, bouchnul jim dveřmi před nosem, a hnal se za Brutanem.

‘Hahaha!! To má být mučírna?? I v jeslích mají onačejší fištróniny!!’ Brutan se zalykal smíchem při pohledu na Torturovo výbavu.

‘Začneme španělským žebříkem,’ uraženě prohlásil Tortur.

‘Ale klidně, rád si nechám protáhnout záda. Mám už s léty takové vymačkané plotýnky. A do lázní se nedostanu, protože pořád řeším hňupy, jako jseš ty.’

Tortur zbělal vzteky, zatímco Brutan šplhal na skřipec. ‘Tak dělej, koukej mě přivázat. A natáhnout. Alespoň se trošku napravím!!’

Tortur přivázal Brutana na špagáty od skřipce a jal se horečně točit natahovacím kolem. Brutan se natahoval a spokojeně mručel. Z Tortura teklo jak z vesnické běhny, nakonec to ale musel vzdát, neboť, ačkoli tahal kolem ze všech sil, prostě to nedal.

‘Oh. Příjemná rehabilitace,’ spokojeně prohlásil Brutan, když sestoupil se žebříku. ‘A teď ty, chlubílku!!’

Vydrápal se Tortur na skřipec, Brutan jej zajistil a počal navíjet. Ryčel Tortur nepozemsky, ale nebylo to bolestí. Bylo to slastí. Hm, pomyslel si Brutan. Zdatný soupeř. No, ještě mu malinko přidám.

Torturův orgastický jekot prozradil Brutanovi, že mu paradoxně dělá dobře. Vysvobodil tedy Tortura že zajetí skřipce a s nemírnou záští pozoroval, že je Tortur spokojen.

Vyzkoušeli si oba poté, kterak jim padnou španělské botky, zarelaxovali v železné panně, a protože dostali žízeň, zavdali si galón vody trychtýřem, a protože už bylo pozdě, vytáhl Tortur z kumbálu ještě jednu rakev pro Brutana, a oba šli spokojeně spát. Palečnice vynechali, to prý až v zimě.

Klání Brutana s Torturem skončilo nakonec přátelstvím na život a na smrt. Bojovali spolu bok po boku v bitvách přeukrutných, a když zrovna neválčili, trávili čas v mučírně.

Když po letech odcházel Brutan do výslužby a na hostině jím pořádané předváděl svůj kulinářský skvost, Brutar, Tortur samozřejmě nesměl chybět.

Tak končí vypravování o Brutanovi a Torturovi, a o jejich velkém klání.

A zdá-li se Vám, že je to pouhé zdání, co není, může být. Znenadání.

Zdroj: vlastní Foto: pixabay.com

Jak se Vám líbil tento článek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. Celkem hlasů: 1

Zatím nikdo nehodnotil.

Napsat komentář