Načítám ...

Veřejné slyšení o UFO a UAP

Americká senátní komise Národní bezpečnosti, hranice a zahraničních záležitostí (CNSBFA) se v těchto dnech věnuje veřejnému slyšení ohledně UAP (unidentified aerial phenomena) a UFO (unidentified flying object) událostí. Před komisí tak stojí tři klíčoví svědci: Ryan Graves (bývalý pilot F18); David Grusch (bývalý zpravodajský úředník a důstojník letectva) a také NAVY pilot David Fravor. Všichni tři tedy vypovídali pod přísahou. 

Ryan Graves během slyšení uvedl, že má s UAP, jako pilot v civilním a vojenském sektoru, osobní zkušenost. V roce 2014 létal s F18 pro NAVY. Po aktualizaci radarového softwaru u stíhaček začali piloti, včetně Gravese, pozorovat v monitorovaném vzdušném prostoru řadu UAP. Rychle si proto ověřili, zda nejde o chybu radaru, přičemž stejné objekty zaznamenali také prostřednictvím jiných sensorů. “Pozorovali jsme černou kostku uprostřed průhledné sféry, která měla průměr 15 metrů.”

Senát rovněž zajímala otázka záměrného zatajování souvislostí s případy pozorování UAP a svědků se dotazoval, zda takové informace mají. Graves přitom uvedl, že v této věci není schopen veřejně vypovídat v rozsahu větším, než doposud. Zároveň potvrdil, že veřejnosti není sdělována celá pravda a že jsou některé informace změněny na dezinformace a lži. 

David Grusch byl zaměstnán jako zpravodajský úředník a je také bývalým důstojníkem letectva. Grusch uvedl, že doposud nebyl přímým svědkem událostí spojených s UFO/UAP, ale měl možnost vyslechnout řadu důvěryhodných svědků, kteří o těchto jevech mluvili. Často se pak ocitl v situaci, že i přes vysoký stupeň bezpečnostních prověrek mu byl zamezen přístup k některým informacím z důvodu nedostatečného obeznámení se souvislostmi. Vyjádřil proto znepokojení, že senát nemá všechny informace potřebné pro řádné vyšetřování. Na dotaz senátu, zda byl v souvislosti s pověřením vyšetřování UAP někdo zraněn či zabit za účelem zatajení informací o reverzním inženýrství technologií, které nebyly vytvořené lidmi, odpověděl, že určitě ano. On sám byl prý několikrát vystaven velmi silnému nátlaku a ohrožení života. 

Podle Davida Grusche došlo přinejmenším už ve 30. letech 20. století k prvním událostem spojených se zajištěním těl bytostí nepocházejících ze Země. Toto prohlášení, které pod přísahou uvedl do záznamu odpovídá svědectvím, která poskytl Dr. Steven Greer. Na dotaz člena senátní komise Tima Burechetta, zda by mohl uvést jména osob a kódová jména projektů s mimozemskými technologiemi uvedl, že takové informace sice k dispozici má, ale veřejně je sdělit nemůže. 

Nutno podotknout, že Dr. Steven Greer, autor rozsáhlé publikace Mimozemšťané (nakladatelství Práh 2019), poskytl novinářům seznam více jak 700 míst, kde se údajně provádí manipulace mimozemskými technologiemi a zveřejnil jména, souřadnice i názvy vojenských a civilních laboratoří, kde by k takové činnosti mělo docházet. 

Ukázka z knihy Mimozemšťané, str. 151 – Skryto všem na očích:

„Tajemná pavoučí síť zasahuje také vědecké a akademické kruhy. Po mnohá desetiletí zde byly vyvíjeny systematické tlaky na šíření dezinformací. Směřovaly od profesionálních odhalovatelů pravdy či komisí placených CIA přes politické buldoky udržující status quo až k lidem zodpovědným za korupci v médiích. Tlak na skrytí pravdy o mimozemšťanech byl vyvíjen nejen pomocí hrubé síly, ale zejména pomocí psychologické dezinformační hry.  

Tato dezinformační kampaň oficiálně začala s příchodem projektu Blue Book v roce 1952. Jednalo se o projekt iniciovaný americkými vzdušnými silami. Jeho účelem bylo zmírnit strach veřejnosti z UFO aktivit a zároveň ji ujistit, že vzdušné síly dělají vše, co je v jejich silách, k prošetření celé záležitosti. Později byl projekt veden Dr. J. Allenem Hynekem, profesorem fyziky na Státní univerzitě v Ohio. Po oficiálním skončení projektu Dr. Hynek připustil, že celá kampaň spojená s Blue Book byla v podstatě podplacená a že jejím smyslem rozhodně nebylo zjišťování pravdivých informací – naopak, účelem byla diskreditace pozorování ET/UFO, a to bez rozdílu. 

Díky prezidentu Ronaldu Reaganovi zde dnes máme deregulaci správy tisku. O tom, jaké nové zprávy lze akceptovat, rozhoduje hrstka generálních ředitelů vydavatelských domů a ta hraje podle notiček CIA. Určuje, kdo vytvoří smyšlenou verzi skutečnosti a kdo zajistí znevěrohodnění jiného příběhu. A to vše tak, aby tajná agenda CIA zůstala nadále skryta.

Máme k dispozici řadu přímých důkazů, které potvrzují, že zpravodajská komunita, ve snaze zakrýt fakta, média skutečně ovlivňovala. Četli jsme jejich interní memorandum, které zmiňuje psychologické metody války. Ty byly k udržení tajemství kolem ET/UFO použity tak, aby došlo k… skrytí pravdy všem na očích.“

Odvážná tvrzení Davida Grusche asi nejhlasitěji kritizuje známý astronom Seth Shostak, který pracuje pro SETI Institute: „Jde o skutečně mimořádná tvrzení, která si žádají mimořádné důkazy. Avšak kde tyto důkazy jsou?“ napsal Shostak pro MSNBC a dodal: „Stále jsem skálopevně přesvědčen o tom, že návštěva mimozemšťanů není něco, co by se dalo udržet v tajnosti. Takové tajemství by prostě bylo příliš velké.“ Jedním z přesvědčivých argumentů je i fakt, že kolem naší planety v současnosti obíhá přes tisíce satelitů, které by musely přilétající vesmírné objekty zaznamenat a pořídit fotografie či přímo videa.

Na dalšího svědka, bývalého pilota NAVY Davida Fravora média zaostřila koncem roku 2017. Tehdy poprvé komentoval vlastní zkušenosti s UAP zachycené na video záznamech zveřejněných pod kódovými názvy GoFast, Flir1 (alias Tic Tac) a Gimbal. Fravor k těmto záznamům uvedl, že jejich publikované verze jsou ve velmi nízkém rozlišení a na originálech jsou u jednoho z objektů ve spodní části patrné antény ve tvaru písmene „L“, což by mohlo nasvědčovat tomu, že se jedná o lidmi vytvořenou technologii, která je důsledkem reverzního inženýrství. To ostatně tvrdí také Dr. Steven Greer a dodává, že antény prý slouží pro generování tzv. elektrostatické antigravitace.

Ve středu 2. srpna 2023 odvysílala televizní stanice CNN Prima News v pořadu Zprávy+ rozhovor s odborným pracovníkem Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy Janem Spratkem a záhadologem Vladimírem Šiškou. Oba hosté se shodli na tom, že je velmi nepravděpodobné, abychom ve vesmíru byli sami a připustili, že existence mimozemských civilizací je opravdu reálná. S ohledem na současný stav poznání a vývoj technologií však samotné odhalení inteligentní formy života mimo naši planetu může představovat ještě desítky let čekání. V souvislosti s aktuálním dění v americkém senátu a veřejném slyšení o mimozemských technologií však byli oba pánové velmi zdrženliví a skeptičtí. Jan Spratek dokonce zastává názor, že technologie, které vláda Spojených států záměrně tají, nijak nesouvisí s jinými, než pozemskými nástroji, které vyvíjí americká armáda. Zejména z důvodů vojensko strategických proto není možné vyhovět požadavkům na zpřístupnění některých tajných dokumentů, o které by měla veřejnost či média zájem. 

Jak se na celou aktuální kauzu díváte vy? Věříte na existenci mimozemských civilizací? Napište svůj komentář pod tento článek, hlasujte v naší anketě, nebo nám zavolejte na čtenářskou linku +420-315-315-695 a zanechte vzkaz na záznamníku! Těšíme se na Vaše reakce! 

Zdroj: suenee.cz, vlastní, Mimozemšťané (S. M. Greer) Foto: pixabay.com, YT CBS News, YT Fox News, YT Fox 11

Napsat komentář

YouTube player