Načítám ...

Nejvzdálenější galaxie má spirální strukturu

Před více než dvěma lety byla v souhvězdí Panny odhalena fascinující galaxie BRI 1335-0417, jejíž záření k nám dorazilo zhruba po 12,4 miliardách světelných let. Tuto galaxii pozorujeme v období, kdy byl vesmír ve věku pouhých 1,4 miliardy let. S ohledem na rozpínání vesmíru je  od nás ve skutečnosti tato galaxie v současné době vzdálená přibližně 25 miliard světelných let.

Jde o spirální galaxii, která je nejen nejvzdálenější, ale také nejstarší svého druhu, jakou jsme dosud ve vesmíru objevili. Klíčovou roli při objevu přitom hrála soustava radioteleskopů ALMA v Chile a tým odborníků pod vedením Takafumi Tsukui z Australian National University.

Tsukui a jeho kolegové stáli za nedávným dalším pozorováním této mimořádné galaxie, opět pomocí radioteleskopů ALMA. Tentokrát se zaměřili na podrobnější studium její struktury, zejména na tok kosmického plynu dovnitř galaxie a ve z ní. Chování plynu je klíčovým faktorem pro formování nových hvězd a poskytuje nám důležité informace o charakteru této galaxie.

Ve svém výzkumu vědci nejen sledovali pohyb plynu v okolí galaxie BRI 1335-0417, ale pozorovali také vznik “seismických vln” v galaktickém disku. To bylo poprvé pozorováno u rané galaxie tohoto typu. Galaktický disk, složený z hvězd, plynu a prachu, vykazuje pohyby podobné kruhům na hladině vody po dopadu kamene.

Tsukui upozorňuje na vertikální oscilace v pohybu galaktického disku, které jsou spojeny s vnějším faktorem. Pravděpodobně jde o příliv nového plynu do galaxie nebo možný kontakt s jinou galaxií v jejím sousedství. Oba tyto scénáře by, podle Tsukuiho, mohly vést k intenzivnější tvorbě nových hvězd.

Při pozorování hlubokého vesmíru zjišťujeme, že rané galaxie vytvářejí nové hvězdy mnohem aktivněji než moderní galaxie, právě díky dostupnému kosmickému plynu. Stejné platí i pro galaxii BRI 1335-0417, která, ačkoliv má hmotnost srovnatelnou s Mléčnou dráhou, produkuje nové hvězdy několikanásobně rychleji.

Naprostým překvapením bylo také zjištění, že v centru galaxie BRI 1335-0417 existuje struktura podobná galaktické příčce, masivní struktuře procházející galaktickým centrem, která je spojena se spirálními rameny galaxie. Jedná se opět o nejvzdálenější případ galaxie s příčkou, jaký jsme v kosmu doposud pozorovali.

Zdroj: reporter.anu.edu.au Foto: Wikipedie

Napsat komentář

YouTube player