Načítám ...

Linka bezpečí NAŽIVO má nové video

Linka bezpečí ve středu 27. března 2024 oznámila uvedení nového spotu “Linka bezpečí NAŽIVO”, který má za cíl představit školám, sportovním klubům a zájmovým organizacím inovativní preventivní program pro děti a mladistvé. V programu si osvojují nové strategie pro zvládání obtíží a podporuje jejich schopnost hledat řešení.

Vytvoření nového spotu bylo výsledkem skvělé spolupráce s režisérem Davidem Sísem a je zaměřený na pedagogy, sportovní trenéry a všechny vedoucí, kteří pracují s mládeží. Projekt je realizován už 12 let a stále si drží vysokou kvalitu díky lektorům složených z interventů Linky bezpečí, ale také díky respektujícímu přístupu, který je pro Linku bezpečí typický. Spot se tak stává video pozvánkou pro pedagogy a ostatní vedoucí klubů či zájmových skupin, kteří o pozvání projektu uvažují.

V rámci programu se lektoři Linky bezpečí věnují s dětmi různým aktivitám. Jednotlivé akce jsou vedeny interaktivně a zážitkově. Děti si samy vybírají témata ze seznamu, která jsou pro ně atraktivní. Jednotlivé bloky tak mohou vycházet z aktuální potřeby žáků a studentů.

„V rámci bloků se děti a dospívající seznamují s možnými způsoby, jak řešit obtížné situace a potíže, ať už ty vlastní, nebo svých vrstevníků. Poukazujeme na využití osobních zdrojů, kontaktování blízkého člověka ve svém okolí nebo odborných služeb včetně Linky bezpečí“, uvedla Radka Liebezeitová, koordinátorka týmu prevence Linky bezpečí.

V roce 2023 se lektoři Linky bezpečí potkali s 8 493 žáky a studenty během 1 715 vyučovacích hodin. Nejčastější téma, které v tomto období bylo lektorováno, bylo „Když chci být v pohodě“. Dále si žáci vybírali témata „Vztahy“, „Když jsem on-line“ nebo „Když dospívám“.

Zdroj: Mgr. Regina Jandová – linkabezpeci.cz Foto: DALL-E

Napsat komentář

YouTube player