Linka bezpečí NAŽIVO

Linka bezpečí spouští nový projekt Linka bezpečí NAŽIVO, který je zaměřený na prevenci psychických potíží dětí a dospívajících. Dosud byl znám jako „Linka bezpečí ve vaší třídě“, byl přejmenován na “Linka bezpečí NAŽIVO”. Tato změna názvu reflektuje nový, rozšířený záběr projektu, jehož cílem je podporovat nejen základní a střední školy, ale nově také sportovní kluby, speciální školy, vysoké školy a zájmové skupiny.

“Náš program Linka bezpečí NAŽIVO slouží jako osvěta, při které hledáme společně s žáky a studenty dostupné nástroje, jak řešit případné problémy. Představujeme také služby Linky bezpečí – krizové linky pro děti a dospívající,” uvedla Radka Liebezeitová, koordinátorka týmu prevence Linky bezpečí.

V rámci programu se lektoři Linky bezpečí věnují s dětmi různým aktivitám. Jednotlivé akce jsou vedeny interaktivně a zážitkově. Téma si volí samy děti ze seznamu témat, o kterých víme, že jsou pro ně atraktivní. Jednotlivé bloky tak mohou vycházet z aktuální potřeby žáků a studentů.

“V rámci bloků se děti a dospívající seznamují s možnými způsoby, jak řešit obtížné situace a potíže, ať už vlastní, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí,” dodala Radka Liebezeitová.

V roce 2022 se lektoři Linky bezpečí potkali s 6700 žáky a studenty během 1315 vyučovacích hodin. Nejčastější téma, které v tomto období bylo lektorováno, bylo “Když chci být v pohodě”. Dále si žáci vybírali témata “Vztahy”, “Když jsem on-line” nebo “Když dospívám”.

Zdroj: Mgr. Regina Jandová – linkabezpeci.cz Foto: pixabay.com

Napsat komentář

YouTube player