Načítám ...

CzechInvest zmobilizoval start-upy

Největší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky, více než dvě stovky vzájemně propojených firem, přes 15 tisíc zodpovězených dotazů na lince 1212 nebo zmapování českých výrobců zdravotnických a osobních ochranných prostředků včetně jejich výrobních kapacit. To jsou některé výsledky a úspěchy agentury CzechInvest v roce 2020.

Generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl přiznává, že ačkoli pracuje v agentuře více než 16 let, nikdy nezažil rok, během kterého by se tolik rozrostla agenda. „V podstatě ze dne na den se proměnilo zadání od ministerstva průmyslu a obchodu. Drtivá většina z nás se okamžitě zapojila do mnoha podpůrných aktivit, které ministerstvo a vláda zavedly a začaly poskytovat. Dopad je samozřejmě i praktický. Většina zaměstnanců pracovala a stále pracuje z domova, nastalá situace nás donutila přehodnotit priority práce, naučit se pracovat na dálku a využívat moderní komunikační platformy. Pandemie přinesla i pozitiva – uspíšila proces digitalizace našich procesů, a zjistili jsme, že díky tomu umíme být efektivnější,” konstatuje Reichl.

Hack the Crisis přepsal dějiny

CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu spustil po vzoru dalších evropských států v dubnu 2020 více než dvouměsíční hackathon Hack the Crisis. Jeho cílem bylo koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit realizaci relevantních projektů, jež mohou pomoci v krizové situaci nebo zmírnit její dopady. Přihlásilo se do něj 206 projektů, zapojilo více než 50 partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí. To všechno dělá z Hack the Crisis největší státem pořádaný hackathon v dějinách republiky.

Ultracitlivé PCR testy vítězného projektu DIANA Biotechnologies představovaly na podzim 2020 téměř čtvrtinu testovací kapacity v tuzemsku, společnost nedávno představila revoluční testy ze slin. Plicní ventilátor CoroVent (2. místo) získal v extrémně krátkém čase certifikaci od americké FDA a na konci října 2020 byl v tuzemsku poprvé použit v praxi. „Bronzový” LAM-X vyvíjí roušky, které se budou samy dezinfikovat. CzechInvest už brzy představí příběhy nejúspěšnějších projektů.

Od samého začátku pandemie pomáhali zaměstnanci agentury na celostátní lince 1212. Od března do května vyřídili přes 15 tisíc dotazů (nejen) podnikatelů a snažili se je maximálně podpořit. Do konce prosince 2020 odpověděli na více než šest tisíc e-mailů s dotazy k programu Covid – Nájemné. V něm zpracovali téměř 12,5 tisíce žádostí a také 569 žádostí o úvěr COVID poskytovaný přes ČMZRB, stejně jako necelých 26 tisíc žádostí ošetřovného pro OSVČ. Dále poskytli více než tisíc konzultací k možnostem dotační i nefinanční podpory nebo tomu, jak se co nejlépe vypořádat s dopady pandemie koronaviru.

Výzkum a výroba vyšly vstříc poptávce

CzechInvest v první vlně pandemie pomohl urychlit certifikaci respirátoru a ochranné masky ČVUT. Propojil lutínského výrobce filtrů pro lékaře a záchranné složky, společnost Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s mladou brněnskou firmou Acam Solution, která dokázala v extrémně krátkém čase zautomatizovat výrobu filtrů do respirátorů . Podobně v Brně spojil vědce s firmami, díky této spolupráci vzniklo přes 36 tisíc ochranných čelních štítů. Agentura pomohla rozjet projekt Spojujeme Česko, online platformu sdružující iniciativy dobrovolníků, firem a státu v boji proti koronaviru, kam se zapojilo přes 90 subjektů, a portál GoVpoint, kde ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu propojovala nabídky a poptávky firem, institucí a státu.

„Na jaře se do něj zaregistrovala více než tisícovka firem, úspěšně jsme spárovali více než stovku nabídek a poptávek. Empatie ve společnosti byla neskutečná. Spolupráci navázaly i firmy, u kterých bychom nečekali, že můžou vůbec spolupracovat. Například výrobce sportovního oblečení a padáků Sky Paragliders pomáhal s výrobou antibakteriálních roušek firmě Grade Medicals. Tržiště v první vlně spojilo svůj účel, ve druhém čtvrtletí letošního roku plánujeme spuštění komplexnější platformy,” vysvětluje Reichl.

Rok 2020 se nesl ve znamení nejrůznějších průzkumů. CzechInvest zmapoval potřeby obcí na počty zdravotnických a osobních ochranných prostředků , dopady na podnikatele, start-upy a také best practices ve vnitropodnikových protipandemických opatřeních u mezinárodních firem. Ve druhé polovině dubna uveřejnil seznam českých výrobců ochranných prostředků, kteří pomáhají v boji proti koronaviru a kteří mají potřebné certifikáty. Vedle toho průběžně aktualizoval jejich výrobní kapacitu. Omezené možnosti českých exportérů se pak snažil podpořit soutěží Digital Promotion 4.0. Vznikl díky ní katalog inovativních prezentačních nástrojů pro exportéry.

„Komplikovanou situaci neměli v roce 2020 jen čeští podnikatelé, proto jsme na jaře 2020 spustili platformu COVID INFO. Ta sloužila a stále slouží zahraničním investorům, expatům a jiným anglicky mluvícím osobám jako zdroj informací k vládním opatřením a jiným novinkám v souvislosti s pandemií koronaviru a děním u nás,” říká ředitelka Divize Investic a zahraničních aktivit Veronika Zajícová.

27 investičních záměrů za 15 miliard korun

Přestože covidové aktivity v roce 2020 dominovaly, agentura nezapomínala ani na své tradiční aktivity – rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti a inovativní ekonomiky. Odbornými akcemi, programy, konzultacemi a mezinárodními konferencemi kultivovala a rozvíjela spolupráci podnikatelské, veřejné a výzkumně-vývojové sféry.

CzechInvest podpořil 79 českých start-upů, které využily pandemii k přípravě na další expanzi. Dojednal 27 investičních záměrů v hodnotě za 15,3 miliardy korun. Klíčové je, že dvě třetiny všech těchto investic jsou s vysokou přidanou hodnotou . V roce 2018 měla vysokou přidanou hodnotu pouze pětina nových záměrů. Další čtvrtina loňských projektů je smart, tedy chytře lokalizovaná, což znamená, že prospívají danému regionu, zejména těm strukturálně postiženým.

Pracovníci agentury se podíleli na dvou zásadních změnách v systému investičních pobídek. První se týká příjemců, které zasáhla pandemie a jejich investice nabírají zpoždění.

Nově proto mohou žádat o prodloužení lhůty pro splnění minimálních podmínek, a to až o dva roky. Druhá změna pak cílí na potenciální žadatele. Snižuje limity investic pro získání investiční pobídky a zvýhodňuje výrobce speciálních zdravotnických potřeb , tedy oblast, která je pro ochranu života a zdraví občanů klíčová. Zvlášť příznivé jsou pak podmínky pro malé a střední podniky.

Podařilo se shromáždit 161 profilů potřeb firem, které poskytují informace o jejich stavu v technické a sociální infrastruktuře, kvalifikované pracovní síle, aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje nebo o spolupráci s místní samosprávou. V praxi to znamená, že potřeby firem může CzechInvest předat dalším relevantním orgánům státní a veřejné správy a sám své služby přizpůsobit. Vedle toho zaměstnanci agentury dokončili a zpracovali 389 pasportizací podnikatelského prostředí, jejímž cílem je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic. CzechInvest připravil také kurz Online akademie pro starosty zaměřený na rozvoj podnikatelského prostředí, který spustí v letošním roce.

Zdroj: czechinvest.org Foto: czechinvest.org

Napsat komentář

YouTube player